Systém pre verejné obstarávania, zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv na webe

Published:

Add / read comments

Systém pre vyhlasovanie verejných obstarávaní na dodanie tovaru a služieb a zverejňovanie uzavretých zmlúv, zrealizovaných objednávok a uhradených faktúr. Zverejňovanie a správu informácií realizuje autorizovaná osoba. Ku každému zverejnenému záznamu je možné nahrať ľubovoľné množstvo dokumentov. Typ a veľkosť nahrávaných príloh sú aplikáciou limitované. Neaktuálne výberové konania môže autorizovaná osoba presunúť do archívu.

Ako školský projekt som naprogramoval systém pre zverejňovanie faktúr, objednávok, a zmlúv na internete. Škola sa skončila, nastúpil som do práce a projektík začal zapadať prachom. Tak som sa rozhodol, že ho ponúknem záujemcom.

Avšak, tentoraz kód neponúknem na stiahnutie priamo. Stačí ak ma kontaktujete e-mailom a poviete kde a akým spôsobom by ste ho chceli využiť (napr. ako základ podobného projektu, alebo ak by ste ho chceli ďalej rozširovať, resp. vyvíjať, ja totiž nemám momentálne na to vôbec čas). V prípade, že využitie bude pre mňa zaujímavé, nemám problém zdrojový kód ponúknuť zadarmo. Aj tak mi to iba zaberá miesto na disku :-)

Systém si môžete vyskúšať na tejto adrese. Na prihlásenie do administrácie, aby ste mohli dokumenty zverejňovať je potrebné heslo. Heslo pošlem záujemcom mailom ak ma oň požiadajú. Je to ochrana, aby tam rôzne storenia neuploadovali rôzne hlúposti.

A čo systém umožňuje? Nasledujúce:

  • vyhlasovať výberové konania
  • zverejňovať uzavreté zmluvy
  • zverejňovať zrealizované objednávky
  • zverejňovať uhradené faktúry
A je v ňom zabudovaný aj systém pre zber e-mail adries a následné rozposielanie upozornení na napríklad nové výberové konanie (tzv. newsletter).

Pre koho je systém vhodný?

  • Pre verejných obstarávateľov. Verejným obstarávateľom podľa zákona č.58/2011 Z. z. §6 je obec, vyšší územný celok, právnická osoba z úplnej alebo väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom.

  • Ďalej podľa zákona č.546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti prvého januára roku 2011, je povinnosťou zverejňovať zmluvy, ktoré uzavrie povinná osoba a týkajú sa používania verejných prostriedkov.

Na akých technológiách je systém postavený?

  • Aplikácia je vytvorená v prostredí frameworku Nette, ktorý oddeľuje logickú a prezentačnú časť aplikácie a podporuje písanie aplikácie technikou objektovo orientovaného programovania.

  • Nette podporuje tvorbu aplikácií založených na architektúre MVP.

  • Aplikácia je postavená na technológiách PHP, JavaScript (jQuery, AJAX), CSS, HTML a MySQL.

Systém je možné veľmi jednoducho pripojiť k už existujúcej webovej stránke, najlepšie ako subdoménu (napr.: www.egov.obec.sk). Napokon, aj ja to mám pripojené ako subdoménu.

No a na záver zopár obrázkov z administračného rozhrania aplikácie: Hlavné administrátorské menu Zmena administrátorského hesla Newsletter zoznam Newsletter hromadná správa Faktúry editovanie Faktúry mazanie Objednávka vytvorenie Objednávka potvrdenie

Published:

Add / read comments

FIND ME

Share, follow or connect with me.