BLOG

Arrays in PERL in comparison with PHP

English
Work with arrays in PHP is quite simple. All about arrays in PHP can be found in official documentation. In PERL is the situation a little bit more complicated. But, on the other hand, after first slight look into the PERL code, you can see if it's associative array or indexed array. In PHP, array variable notation is the same for both array types.

Introduction to PERL - first steps and work with variables

English
PERL acronym means Practical Extraction and Report Language and it's very practical and flexible. Its versatility permits versions of many programming paradigms: procedural, functional, and object-oriented. PERL is very similar to PHP in many ways. Let's start to run some PERL script on Windows 7 operating system.

Cloud webhosting. Revolúcia pre PHP freelancerov?

Slovak
Každý, kto kedy programoval nejaký ten web (a to bez ohľadu na jeho rozsah), riešil neskôr jednu zásadnú otázku. "A kam to teraz umiestniť, keď už je to urobené?" Minule som narazil na jedno zaujímavé riešenie, ktoré by mohlo v budúcnosti zmeniť spôsob práce freelancerov.

Cudzie kľúče (foreign keys) v databáze MySQL - časť 2.

Slovak
V minulom článku sa rozoberalo použitie cudzích kľúčov v MySQL v prípade, ak je potrebné využiť referenčnú tabuľku (číselník) a zabezpečiť, aby nebol zmazaný záznam, na ktorý sa odkazujú iné tabuľky. Teraz si ukážeme iný veľmi používaný a často potrebný prípad a to keď k objektu potrebujeme priradiť viacero nejakých objektov. Napríklad jedna osoba môže mať viacero áut, ktoré uložíme do druhej tabuľky a prepojíme pomocou cudzieho kľúča.

Cudzie kľúče (foreign keys) v databáze MySQL

Slovak
Tak sa skúsime dnes pozrieť pod kapotu každej aplikácie, do motora. No a motorom nemôže byť nič iné ako databáza, kam všetky informácie, ktoré nám užívatelia poskytli ukladáme.

PDO, transactions and try - catch exceptions

English
Once I wrote application which was using simple mysql functions to query database. But my friend asked me to use PostgreSQL database instead MySQL. And that was a problem because it meant to rewrite all the queries. But I didn't rewrote them, I discovered database abstract layers. I used MDB2 that time but today I am using PDO because some hosting companies doesn't support PEAR.

FIND ME

Share, follow or connect with me.