BLOG

Creating Zend framework project on virtual localhost

English
For writing, testing and running PHP applications on localhost it's necessary to setup at least web server and PHP. Later as our knowledge is getting better we decide to add a database and even PHP framework.

Systém pre verejné obstarávania, zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv na webe

Slovak
Systém pre vyhlasovanie verejných obstarávaní na dodanie tovaru a služieb a zverejňovanie uzavretých zmlúv, zrealizovaných objednávok a uhradených faktúr. Zverejňovanie a správu informácií realizuje autorizovaná osoba. Ku každému zverejnenému záznamu je možné nahrať ľubovoľné množstvo dokumentov. Typ a veľkosť nahrávaných príloh sú aplikáciou limitované. Neaktuálne výberové konania môže autorizovaná osoba presunúť do archívu.

PHP class generating CAPTCHA pictures

English
Captcha is an acronym based on the word "capture" and standing for "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart". Captcha is therefore very useful when we want to filter and collect only data inserted by humans only.

PHP class generating RSS feed

English
RSS (Rich Site Summary) is a format for delivering regularly changing web content. Many weblogs and other online publishers syndicate their content as an RSS Feed to whoever wants it. RSS solves a problem for people who wants to easily stay informed by retrieving the latest content from the sites you are interested in.

Online generator for plant responses of first and second order system by using AJAX and PHP

English
Application is customising the theory of process control to student and technical community via internet. Application is using script language XHTML and cascade styles (CSS) and programming languages PHP, JavaScript and AJAX technology.

AJAX, jQuery, Captcha a formulár úradujú spoločne

Slovak
Formuláre sú základnou súčasťou internetovej aplikácie. Prostredníctvom nich užívatelia odosieľajú do aplikácie dáta. Pri tvorbe formulára je však dôležité položiť si zopár otázok.

FIND ME

Share, follow or connect with me.