BLOG

Používanie premenných v CSS

Slovak
Mnohí z vás určite používajú v kaskádových štýloch ako pozadie aj obrázky. Bez nich by to už dnes nešlo. Už zopárkrát sa mi však stalo, že som si obrázky ukladal do adresára s názvom napr. "img" a potom som zrazu potreboval súbor premenovať napr. na "pics", alebo sa zmenila cesta k tomuto súboru (čo sa stáva častejšie).

Validácia XML súboru pomocou DTD alebo XML Schema

Slovak
V minulom článku som si generoval XML dokument. Teraz si ukážeme ako daný súbor zvalidovať, t.j. zaistiť, aby v súbore bolo všetko tak ako má byť (želaná štruktúra, prítomnosť určitých dát, želaný typ dát). Pomocou externého súboru teda vieme zaistiť, aby sme ochránili aplikáciu pred dátami, ktoré nedokáže aplikácia spracovať.

Generovanie XML pomocou PHP triedy DOMDocument

Slovak
V minulom článku som doloval dáta z jednej stránky a spracovával. Teraz prišiel čas na ich ďalšie využitie. Dáta som si vtedy upravil do podoby dvojrozmerného poľa a z neho teraz potrebujem vytvoriť XML dokument (súbor), ktorý bude mať štruktúru, ktorú potrebujem.

Parsovanie stránky pomocou cURL

Slovak
Niekedy sa stáva, že je potrebné v nejakej aplikácii využiť aj dáta z inej webovej stránky. Napríklad získať aktuálnu hodnotu teploty a vlhkosti vzduchu a tieto potom spracovať a užívateľom zobraziť na svojich stránkach. Ja som raz potreboval spracovať stránku, kde je zoznam krajín a u každej krajiny bola informácia o počte obyvateľov, rozlohe, hustote atď.

FIND ME

Share, follow or connect with me.