Tag: AJAX

Online generator for plant responses of first and second order system by using AJAX and PHP

English
Application is customising the theory of process control to student and technical community via internet. Application is using script language XHTML and cascade styles (CSS) and programming languages PHP, JavaScript and AJAX technology.

AJAX, jQuery, Captcha a formulár úradujú spoločne

Slovak
Formuláre sú základnou súčasťou internetovej aplikácie. Prostredníctvom nich užívatelia odosieľajú do aplikácie dáta. Pri tvorbe formulára je však dôležité položiť si zopár otázok.

Dynamické zobrazovanie výberu z databázy technológiou AJAX

Slovak
AJAX už dnes vládne webovým aplikáciám. Je nasadzovaný takmer všade (frčí na ňom google, facebook a atď.). Inak bol to najmä google, ktorý spopularizoval túto technológiu vo svojich produktoch. V AJAXe sa komunikuje so serverom prostredníctvom JavaScriptu využívajúc objekt XMLHttpRequest. Prostredníctvom tohto objektu môže JavaScript vymieňať dáta priamo so serverom bez potreby opätovného načítania celej stránky.

FIND ME

Share, follow or connect with me.