Tag: Object oriented programming

Object Oriented Programming in JavaScript

English

Many web developers are using JavaScript to write mostly simple native or jQuery powered functions. But JavaScript provides options to build complex namespaces and objects by using object oriented programming.

Playing with inheritance and polymorphism in Java

English
In previous article we were demonstrating polymorphism based on different parameters count or type (method overloading) which is not possible in PHP. Another attitude is runtime polymorphism essentially referred as method overriding. Method overriding is possible in PHP.

Constructors and polymorphism in Java versus PHP

English
From time to time I am playing with Java. I am writing just some small pieces of code, nothing big and complex. Usually I am comparing differences between Java and PHP. I discovered some interesting differences in classes constructing.

PHP a riadenie prístupu do tried v objektovo-orientovanom kóde

Slovak
V minulom článku som sa zaoberal dedením pri triedach a na konci som spomenul, že ak programátor neuvedie inak, tak sú všetky premenné a metódy nastavené na typ "public". Toto však môže byť pri určitých situáciách problém a preto je potrebné niektoré premenné alebo metódy pred prístupom zvonku chrániť.

PHP a dedenie v objektovo-orientovanom kóde

Slovak
Objektovo-orientované programovanie (ďalej OOP) je modlou dnešných dní. Pre mnohých kóderov môže byť prechod z procedurálneho štýlu na OOP veľmi nepríjemný. Nevyhol som sa tomu ani ja!

FIND ME

Share, follow or connect with me.