Tag: XML

Validácia XML súboru pomocou DTD alebo XML Schema

Slovak
V minulom článku som si generoval XML dokument. Teraz si ukážeme ako daný súbor zvalidovať, t.j. zaistiť, aby v súbore bolo všetko tak ako má byť (želaná štruktúra, prítomnosť určitých dát, želaný typ dát). Pomocou externého súboru teda vieme zaistiť, aby sme ochránili aplikáciu pred dátami, ktoré nedokáže aplikácia spracovať.

Generovanie XML pomocou PHP triedy DOMDocument

Slovak
V minulom článku som doloval dáta z jednej stránky a spracovával. Teraz prišiel čas na ich ďalšie využitie. Dáta som si vtedy upravil do podoby dvojrozmerného poľa a z neho teraz potrebujem vytvoriť XML dokument (súbor), ktorý bude mať štruktúru, ktorú potrebujem.

FIND ME

Share, follow or connect with me.